Betaling

Het lesgeld dient voorafgaand aan de eerste les te worden voldaan op:

IBAN: NL 41 TRIO 0197 8505 88 t.n.v. Humme Yoga.

Voor afspraken omtrent betalen en opzeggen verwijs ik graag naar de Algemene Voorwaarden, te vinden onderaan deze pagina.

Humme Yoga is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27337272.

Btw-id NL 001260420B55

Privélessen

Chopra of Hatha Yoga (75 minuten):
Losse les € 75,-

Meditatie basisinstructie (lessen van 60 minuten):
Per 3 lessen: € 185,-
Als duo voor hetzelfde pakket: € 285,-

Groepslessen

Alle lessen worden gegeven in kleine groepen, met persoonlijke aandacht, in een veilige omgeving. De lessen zijn laagdrempelig en worden allemaal gegeven door Frits Humme.

Hatha Yoga (75 minuten, max. 10 deelnemers):
Per maand € 60,00
Losse les: € 17,00
Proefles: € 10,-

Hatha Yoga en Meditatie (90 min., max. 10 deelnemers):
Per maand € 70,00
Losse les € 20,00
Proefles: € 15,00

Chopra Yoga (90 min., max. 7 deelnemers):
Per maand € 75,00
Losse les: € 20,00
Proefles: € 15,-.

Chopra Yoga en Meditatie (120 min., max. 7 deelnemers):
Per maand € 95,00
Losse les: € 25,00
Proefles: € 20,-

Algemene voorwaarden

 • Inschrijving geldt voor onbepaalde tijd.
 • Het lesgeld wordt per maand voldaan via automatische incasso, voorafgaand aan de eerste les van de maand.
 • Het verschuldigde bedrag zal op of omstreeks de 27ste van de maand worden afgeschreven.
 • Humme Yoga geldt als gemachtigde totdat de opdrachtgever de machtiging intrekt.
 • Ingeval van onverschuldigde betaling heeft opdrachtgever het recht het bedrag door de bank te laten storneren (terugstorten) binnen een termijn van maximaal 56 dagen.
 • Opzeggen van de lessen dient schriftelijk (mag ook per e-mail) te gebeuren en is alleen mogelijk per eerste (1ste) van de maand met inachtneming van een (1) maand opzegtermijn.
 • Restitutie van lesgeld is in beginsel niet mogelijk.
 • Voor de zomervakantiemaand hoeft niet te worden betaald. In die maand zijn er geen lessen. Voor de overige maanden (11) wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht.
 • Het maandelijkse lesgeld is gebaseerd op het aantal lessen dat per jaar gegeven wordt. Hiermee worden schommelingen in het aantal lessen per maand opgevangen.
 • Gemiste lessen mogen worden ingehaald, als daar ruimte voor is.
 • Als er sprake is van fysieke beperkingen (hartproblemen, hoge of lage bloeddruk, glaucoom etc.) dienen die voorafgaand aan de les te worden gemeld. Dit geldt ook voor zwangerschap.
 • Humme Yoga is niet aansprakelijk voor fysieke klachten die in verband zouden kunnen worden gebracht met de yogales. De cursist is zelf te allen tijde verantwoordelijk.
 • Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming gebruikt Humme Yoga de verstrekte persoonlijke contactgegevens uitsluitend binnnen de context van Humme Yoga, bijvoorbeeld voor het toezenden van Nieuwsbrieven
 • Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens.
 • Cursisten hebben te allen tijde het recht hun gegevens in te zien, te wijzigen of het gebruik daarvan door Humme Yoga te beëindigen

Vragen? neem dan contact op.

Sfeer foto bergen voor website Humme Yoga.

Lestijden

Geen lessen gedurende de volgende (vakantie)periodes in 2024: Voorjaar: 17  t/m 25 februari, Mei: 27 april  t/m 12 mei, Zomer: 13 juli t/m 25 augustus, Herfst: 26 oktober t/m 3 november en Kerst: 21 december t/m 5 januari 2025. Evenmin lessen op tweede Paasdag (1 april) en tweede Pinksterdag (20 mei).

Maandag

10.00 – 11.15
Hatha Yoga

19.45 – 21.00
Hatha Yoga

Dinsdag

10.00 – 15.00
privéles op afspraak 

19.30 – 21.00
Chopra Yoga (De 7 Spirituele Wetten van Yoga)

woensdag

10.00 – 15.00
privéles op afspraak

18.00 – 19.15
Hatha Yoga

19.45 – 21.15
Hatha Yoga en Meditatie

Donderdag

10.00 – 15.00
privéles op afspraak

Vrijdag

9.00 – 11.00
Chopra Yoga en Meditatie