Algemene Voorwaarden

 

 • Inschrijving geldt voor onbepaalde tijd.
 • Het lesgeld wordt per maand voldaan via automatische incasso, voorafgaand aan de eerste les van de maand.
 • Het verschuldigde bedrag zal op of omstreeks de 27ste van de maand worden afgeschreven.
 • Humme Yoga geldt als gemachtigde totdat de opdrachtgever de machtiging intrekt.
 • Ingeval van onverschuldigde betaling heeft opdrachtgever het recht het bedrag door de bank te laten storneren (terugstorten) binnen een termijn van maximaal 56 dagen.
 • Opzeggen van de lessen dient schriftelijk (mag ook per e-mail) te gebeuren en is alleen mogelijk per eerste (1ste) van de maand met inachtneming van een (1) maand opzegtermijn. 
 • Restitutie van lesgeld is in beginsel niet mogelijk.
 • Voor de zomervakantiemaand hoeft niet te worden betaald. In die maand zijn er geen lessen. Voor de overige maanden (11) wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht. 
 • Het maandelijkse lesgeld is gebaseerd op het aantal lessen dat per jaar gegeven wordt. Hiermee worden schommelingen in het aantal lessen per maand opgevangen.
 • Gemiste lessen mogen worden ingehaald, als daar ruimte voor is.
 • Als er sprake is van fysieke beperkingen (hartproblemen, hoge of lage bloeddruk, glaucoom etc.) dienen die voorafgaand aan de les te worden gemeld. Dit geldt ook voor zwangerschap.
 • Humme Yoga is niet aansprakelijk voor fysieke klachten die in verband zouden kunnen worden gebracht met de yogales. De cursist is zelf te allen tijde verantwoordelijk.
 • Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming gebruikt Humme Yoga de verstrekte persoonlijke contactgegevens uitsluitend binnnen de context van Humme Yoga, bijvoorbeeld voor het toezenden van Nieuwsbrieven
 • Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens.
 • Cursisten hebben te allen tijde het recht hun gegevens in te zien, te wijzigen of het gebruik daarvan door Humme Yoga te beëindigen.
mei 2018

 

de perponcherstraat 118 2518 ta den haag 070 3521400 06 55808144 frits@hummeyoga.nl